Monday 25 June 2012

SABAH MISKIN ANGKARA PENGKHIANATAN REGIM MALAYA?
Oleh : NASPAZI

NEGARA Sabah telah dicampak ke dalam longkang kemiskinan dan kehinaan sekian dekad; dan tiada sesiapa pun yang lebih patut untuk bangun mendepani cabaran-cabaran jahat tersebut melainkan rakyat Sabah sendiri melalui kesedaran dinamik dan kearifan baru yang berhemah.

“World Bank confirms Sabah as M'sia's poorest state. The World Bank (WB) in Washington has confirmed through a new study that Sabah is not only the poorest state in Malaysia but it's likely to stay that way for a considerable length of time given current efforts in poverty eradication.” - Malaysiakini (Nov 11, 2010)

Justeru, penulis tidak bermaksud untuk mempertikaikan laporan bank dunia yang mengesahkan bahawa Sabah adalah negeri paling miskin di dalam Malaysia. Namun, penulis mempertikaikan factor-faktor yang menjerumuskan Sabah ke lembah kemiskinan dan kehinaan.

Sabah Dikhianati

Altantuya Shaariibu amat berjasa kepada regim Malaya. Altantuya Shaariibu lima tahun bertungkus lumus sebagai juru bahasa dan penterjemah kepada dokumen dalam projek pembelian Kapal Selam Scorpene dengan janji Komisyen USD500,000 (Lima Ratus Ribu Dollar Amerika Syarikat). Selepas urusniaga berjaya, tentulah Altantuya Shaariibu hendak menuntut Komisyen yang dijanjikan kepadanya.

Malangnya, janji tinggal janji. Akhirnya, Altantuya Shaariibu telah datang ke Malaysia demi menagih janji tersebut. Namun, jawapan yang diterima adalah meletupkan Altantuya Shaariibu dengan C4 sehingga jasadnya berkecai berjuta-juta. Demikianlah kejamnya pengkhianatan regim Malaya terhadap Altantuya Shaariibu.

Demikian juga dalam soal Projek Malaysia 1961 yang dimasyhurkan pembentukannya pada 16 september 1963. Brunei tidak menyertai Projek Malaysia atas alasan tidak mahu dijajah atas nama Malaysia dengan mengatakan "Adalah muktamad Brunei tidak mahu menyertai Malaysia kerana tidak mahu menjadi tanah jajahan, taklok, rantau dan pesisir kepada Malaya" – (Sultan Omar Ali Saifuddien III). Mana kala Singapura pula, telah keluar Malaysia pada tahun 1965.

Projek Malaysia dalam konteks negara Sabah, dua buah parti politik yang telah memainkan peranan utama dalam usaha merealisasikannya iaitu, United Kadazan National Organisation (UNKO) dan United Sabah National Organization (USNO).

Projek Malaysia, idea Tunku Abdul Rahman telah memberi jaminan kepada negara Sabah bahawa, “The granting of self-government too would enable Sabah to stand on its own feet as equal with Malaya, Sarawak and Singapore.” - Sabah Times (August 30,1963).

Namun, realitinya pada hari ini adalah sebaliknya. Sabah bukan sahaja diturunkan statusnya kepada negeri, bahkan dimiskinkan angkara pengkhianatan regim Malaya. Dalam perjanjian Malaysia 1963 dan 20 Perkara, dinyatakan dengan jelas tentang hak-hak Sabah dalam Negara Komponen Malaysia.

Malangnya, pengamal politik Sabah sendiri yang menafikan kewujudan hak-hak Sabah dalam Perjanjian Malaysia 1963 melalui Perkara 20 sebagai tidak sah! Justeru, kalau Perkara 20 tidak sah; yang menjadi intipati kepada penyertaan negara Sabah dalam perjanjian Malaysia 1963, maka kenapa kewujudan Malaysia atas nama Sabah Sarawak Malaya masih sah?

Kenapa regim Malaya berhak melaungkan ‘hak ketuanan melayu; hak istimewa melayu; 1melayu, 1bumi’ sedangkan, pada masa yang sama negara Sabah tidak berhak mempertahankan 20 Perkara yang menjadi haknya dalam Perjanjian Malaysia 1963? Kalau regim Malaya terasa dirinya ada hak dalam Negara Komponen Malaysia, maka kenapa 20 Perkara yang menjadi hak negara Sabah dalam Negara Kompnen Malaysia dinafikan?

Bukankah penafian regim Malaya terhadap hak-hak negara Sabah dalam Negara Komponen Malaysia sebagai lambang kepada pengkhianatannya terhadap Sabah Sarawak yang menjadi rakan kongsinya dalam Negara Komponen Malaysia; atau regim Malaya hanya berselindung disebalik nama Malaysia untuk menghisap dan merompak hasil Sabah Sarawak?

Hasil Sabah Dihisap

Menurut Awang Ahmad Sah Datuk Awang Sahari, Malaya memungut melebihi RM36 Billion setahun - (Januari 19, 2012). Menurut Datuk Dr Jeffrey Kitingan pula menyatakan bahawa, hasil Sabah berjumlah RM41 billion setahun - (Mei 7, 2012).

Kalau begitu, Sabah bukan negeri termiskin di dalam Malaysia! Dengan kata lain, Sabah menjadi termiskin di dalam Malaysia kerana sengaja dimiskinkan, lantaran pengkhianatan nyata oleh regim Malaya terhadap 20 Perkara yang menjadi hak Sabah dalam Perjanjian Malaysia 1963.

Sesungguhnya, tanpa pengkhianatan regim Malaya terhadap 20 Perkara, tidak mungkin mereka dapat menghisap sekian banyak hasil negara Sabah ke negara Malaya. Yang demikian, penulis menjabarkan soalan, sama ada Sabah negeri paling miskin di dalam Malaysia; atau Malaya yang menjadi komponen negara termiskin di dalam Malaysia? Namun, Negara Malaya menjadi kaya kerana telah menggigit tangan Malaysia Timur yang menyuapnya!

Justeru, jika regim Malaya telah menghisap hasil Sabah, sehingga jatuh menjadi negeri yang paling miskin di dalam Malaysia, melalui pengkhianatan terhadap 20 Perkara yang menjadi hak Sabah dalam Perjanjian Malaysia 1963, maka adalah menjadi tanggungjawab golongan professional dan cendekiawan Sabahan untuk berhenti dari menjadi kuli dan barua kepada parti-parti Malaya, di samping membina ‘esprit de corp’ atau semangat berpasukan demi mendaulatkan 20 Perkara dalam Perjanjian Malaysia 1963 sebagaimana berikut :

DUA PULUH PERKARA ASAS PERSEKUTUAN MALAYSIA

PERKARA 1: AGAMA

Walaupun tidak ada bantahan kepada ketetapan bahawa Islam sebagai agama rasmi Malaysia, namun di Borneo Utara tidak ada agama rasmi Negeri, dan peruntukan-peruntukan yang berkaitan dengan Islam di dalam Perlembagaan Malaya sekarang ini tidak berkuatkuasa terhadap Borneo Utara.

PERKARA 2: BAHASA

(a) Melayu merupakan bahasa kebangsaan Persekutuan;
(b) Inggeris hendaklah terus digunakan, bagi tempoh 10 tahun selepas hari Malaysia.
(c) Inggeris hendaklah menjadi bahasa rasmi Borneo Utara bagi semua maksud Negeri atau Persekutuan, tanpa ada penghadan waktu.

PERKARA 3: PERLEMBAGAAN

Perlembagaan Persekutuan Malaya sekarang diterima sebagai asas kepada Perlembagaan Malaysia, bagaimanapun Perlembagaan Malaysia itu haruslah merupakan satu dokumen yang baru sepenuhnya, didraf dan dipersetujui dengan adanya persatuan bebas negeri-negeri dan bukannya satu siri pindaan kepada Perlembagaan yang telah didraf dan dipersetujui oleh negeri-negeri berasingan dalam keadaan yang berbeza sama-sekali. Satu Perlembagaan baru bagi Borneo Utara, sudah tentu penting.

PERKARA 4: KETUA PERSEKUTUAN

Ketua Negeri di Borneo Utara tidak tertakluk untuk pemilihan dalam pilihan raya sebagai ketua Persekutuan.

PERKARA 5: NAMA PERSEKUTUAN

“Malaysia” dan bukannya “Melayu Raya”.

PERKARA 6: IMIGRESEN

Kuasa Imigresen ke dalam mana-mana bahagian Malaysia dari luar haruslah terletak pada tangan Kerajaan Pusat, tetapi kemasukan ke Borneo Utara hendaklah juga mendapatkan kelulusan kerajaan Negara (Borneo Utara). Kerajaan Persekutuan tidak boleh memberi kuasa kepada kemasukan seorang ke Borneo Utara bagi maksud Kerajaan Negara kecuali atas dasar keselamatan yang ketat. Borneo Utara haruslah mempunyai kuasa yang bebas terhadap pergerakan seseorang, selain daripada mereka yang bekerja dalam perkhidmatan Kerajaan Persekutuan, dari bahagian lain di Malaysia yang memasuki dalam Borneo Utara.

PERKARA 7: HAK BERPISAH

Sepatutnya tidak ada hak untuk menarik diri dari Persekutuan.

PERKARA 8: BORNEONISASI

Pemborneosisasian perkhidmatan awam hendaklah dilaksanakan seberapa segera yang boleh.

PERKARA 9: PEGAWAI BRITISH

Setiap usaha hendaklah dibuat untuk menggalakkan para pegawai British supaya kekal di dalam perkhidmatan awam sehingga tempat mereka boleh diambil alih oleh orang-orang Borneo Utara yang sesuai dan berkelayakan.

PERKARA 10: KEWARGANEGARAAN

Syor di perenggan 148 (k) Laporan Suruhanjaya Cob Bold hendaklah meliputi hak kewarganegaraan penduduk Persekutuan Borneo Utara tertakluk kepada pindaan berikut:

(a) perenggan (i) tidak seharusnya mengandungi syarat mengenai permastautin lima tahun;
(b) untuk dikaitkan dengan undang-undang kami, perenggan (ii) (a) hendaklah berbunyi “tujuh daripada sepuluh tahun”, dan bukannya “lapan daripada dua belas tahun”;
(c) perenggan (iii) Kewarganegaraan ibu bapa tidak seharusnya mengandungi sebarang penghadan - seseorang yang lahir di Borneo Utara selepas Malaysia hendaklah menjadi warganegara Persekutuan.

PERKARA 11: TARIF DAN KEWANGAN

Borneo Utara hendaklah mengekalkan kuasa mengawal ke atas kewangannya sendiri, tabung pembangunan dan tarifnya sendiri, dan hendaklah mempunyai hak untuk memungut cukai sendiri dan untuk mendapatkan pinjaman kredit sendiri.

PERKARA 12: KEDUDUKAN KHAS KAUM ASLI

Pada prinsipnya, kaum-kaum asli Borneo Utara hendahlah menikmati hak khusus setanding dengan apa yang dinikmati oleh masyarakat Melayu di Malaya, tetapi formula yang diamalkan di Malaya berhubung dengan perkara itu sekarang ini tidak semestinya diamalkan di Borneo Utara.

PERKARA 13: KERAJAAN NEGERI

(a) Perdana Menteri (Prime Minister) hendaklah dipilih oleh ahli-ahli tidak rasmi Majlis Perundangan;
(b) Perlu wujud satu sistem kementerian yang betul di Borneo Utara.

PERKARA 14: TEMPOH PERALIHAN

Tempohnya ialah tujuh tahun dan dalam tempoh itu kuasa perundingan hendaklah terletak kepada Negeri Borneo Utara mengikut Perlembagaan dan bukan setakat yang diamanahkan kepada kerajaan Negeri oleh Kerajaan Persekutuan.

PERKARA 15: PENDIDIKAN

Sistem Pendidikan Borneo Utara yang sedia wujud hendaklah dikekalkan dan atas sebab ia haruslah terletak di bawah kuasa Negeri.

PERKARA 16: PERLINDUNGAN PERLEMBAGAAN

Tidak ada pindaan, pengubahasuaian atau penarikan semula  yang harus dibuat terhadap mana-mana perlindungan khusus yang diberikan kepada Borneo Utara oleh Kerajaan Negeri Borneo Utara.

Kuasa meminda Perlembagaan Negeri Borneo Utara harus dimiliki secara eksklusif kepada rakyat di negeri ini. (Nota: Parti Bersatu, Parti Demokratik dan Parti Pasok Momogun menganggap bahawa majoriti tiga perempat diperlukan untuk melaksanakan apa-apa pindaan kepada Perlembagaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri, manakala UNKO dan USNO menganggap bahawa majoriti dua pertiga sudah mencukupi).

PERKARA 17: PERWAKILAN DALAM PARLIMEN PEREKUTUAN

Ini harus mengambil kira bukan sahaja jumlah penduduk Borneo Utara tetapi juga keluasan serta potensinya serta dalam apa hal sekalipun tidak seharusnya kurang daripada perwakilan Singapura.

PERKARA 18: GELARAN KETUA NEGERI

Yang di-Pertua Negara.

PERKARA 19: NAMA NEGERI

Sabah / Sarawak.

PERKARA 20: TANAH, HUTAN, KERAJAAN TEMPATAN DAN LAIN-LAIN

Peruntukan di dalam Perlembagaan Persekutuan berkaitan dengan kuasa Majlis Tanah Negara tidak seharusnya tertakluk kepada Borneo Utara. Begitu juga Majlis Tanah Negara bagi Kerajaan Tempatan tidak berkuatkuasa di Borneo Utara.:)

PERJANJIAN BERKENAAN DENGAN PENUBUHAN MALAYSIA 1963

Perjanjian berkenaan dengan penubuhan Malaysia antara United Kingdom of Great Britain dan Northern Ireland, Persekutuan Tanah Melayu, Borneo Utara, Sarawak dan Singapura.

1. Kerajaan United Kingdom of Great Britain dan Northern Ireland,
2. Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu,
3. Kerajaan Borneo Utara,
4. Kerajaan Sarawak dan
5. Kerajaan Singapura

United Kingdom of Great Britain dan Northern Ireland, Persekutuan Tanah Melayu, Borneo Utara, Sarawak dan Singapura;

Oleh kerana hendak membuat suatu perjanjian berkenaan dengan Malaysia;

Bersetuju saperti di·bawah ini:

Perkara I

Tanah2 Jajahan Borneo Utara dan Sarawak dan Negeri Singapura hendak-lah di-sekutukan dengan Negeri2 Persekutuan Tanah Melayu yang ada sekarang sa-bagai Negeri Sabah, Negeri Sarawak dan Negeri Singapura mengikut surat2 perlembagaan yang di-kembarkan kapada Perjanjian ini dan Persekutuan itu kemudian daripada itu hendak-lah di-namakan « Malaysia ».

Perkara II

Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu akan mengambil Iangkah2 yang sesuai dan yang terbuka kapada-nya menentukan bahawa Parlimen Persekutuan Tanah Melayu akan meluluskan suatu Undang2 mengikut chara yang di-tetapkan dalam Kembaran A kapada Perjanjian ini, dan behawa Undang2 itu di-jalankan kuat kuasa-nya pada 31 haribulan Ogos, 1963 (dan tarikh Undang2 tersebut di-jalankan kuat kuasa-nya itu sa-lepas ini di-gelar « Hari Malaysia »).

Perkara III

Kerajaan United Kingdom akan menyembahkan ka-bawah Duli Yang Maha Mulia Baginda Queen sa-belum Hari Malaysia Perentah2 dalam Majlis Meshuarat bagi maksud menguat kuasakan Undang2 Tuboh Kerajaan Negeri2 Sabah, Sarawak dan Singapura sa-bagai Negeri2 di-dalam Malaysia saperti yang di-tetapkan dalam Kembaran2 B, C dan D kapada Perjanjian ini.

Perkara IV

Kerajaan United Kingdom akan mengambil Iangkah2 yang sesuai dan yang terbuka kapada-nya menentukan bahawa Parlimen United Kingdom akan meluluskan suatu Undang2 supaya mulai daripada Hari Malaysia kedaulatan dan kuasa Duli Yang Maha Mulia Baginda Queen berthabit Negeri Borneo Utara, Sarawak dan Singapura di-mansohkan, dan kedaulatan serta apa2 kuasa tersebut hendak-lah di-serahkan mengikut Perjanjian ini dan surat2 perlembagaan yang di-kembarkan kapada Perjanjian ini.

Perkara V

Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu akan mengambil Iangkah2 yang sesuai dan yang terbuka kapada-nya supaya menentukan sa-belum Hari Malaysia bahawa Parlimen Persekutuan Tanah Melayu akan meluluskan suatu Undang2 mengikut chara yang di-tetapkan dalam Kembaran E kapada Perjanjian ini bagi maksud meluas dan menyesuaikan Undang2 Imigeresen Tahun 1959, Persekutuan Tanah Melayu, ka-Malaysia dan menambah isi2 kandongan berkenaan dengan masok ka-Negeri2 Sabah dan Sarawak; dan isi2 kandongan yang lain dalam Perjanjian ini hendak-lah bergantong kapada Undang2 tersebut itu diluluskan.

Perkara VI

Perjanjian berkenaan dengan Pertahanan Luar Negeri dan Bantuan Bersama antara Kerajaan United Kingdom dengan Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu yang bertarikh 12 haribulan Oktober, 1957, dan kembaran2-nya hendak-lah berkuat kuasa di-semua wilayah Malaysia, dan apa2 sebutan dalam Perjanjian itu kapada Persekutuan Tanah Melayu hendak-lah disifatkan sa-bagai sebutan kapada Malaysia, terta’alok kapada sharat behawa Kerajaan Malaysia akan memberi kapada Kerajaan United Kingdom hak menggunakan lagi pengkalan2 dan Iain2 kemudahan yang pada masa ini di-gunakan oleh pehak2 berkuasa Tentera-nya dalam Negeri Singapura dan akan membenarkan Kerajaan United Kingdom menggunakan pengkalan2 dan kemudahan2 itu sa-bagaimana yang di-fikirkan mustahak oleh Kerajaan itu bagi maksud membantu dalam usaha mempertahankan Malaysia dan bagi pertahanan Commonwealth dan bagi memelihara keamanan di-Asia Tenggara. Perlaksanaan Perjanjian tersebut hendak-lah terta’alok kapada isi2 kandongan Kembaran F kapada Perjanjian ini (terutama-nya berkenaan dengan tanah2 tentera di-Singapura).

Perkara VII

(1) Persekutuan Tanah Melayu bersetuju bahawa Duli Yang Maha Mulia Baginda Queen boleh sa-belum Hari Malaysia membuat Perentah2 Dalam Majlis Meshuarat mengikut chara yang di-tetapkan dalam Kembaran G kapada Perjanjian ini bagi maksud membuat peratoran bayaran2 sagu hati dan faedah2 masa bersara kapada sa-tengah2 pegawai seberang laut yang berkhidmat, sa-belum sahaja Hari Malaysia, dalam perkhidmatan ‘awam Tanah Jajahan Borneo Utara atau Tanah Jajahan Sarawak.

(2) Pada Hari Malaysia atau sa-berapa segera-nya Perjanjian2 Pegawai2 Kerajaan mengikut chara yang di-tetapkan dalam Kembaran2 H dan I kapada Perjanjian ini hendak-lah di-tanda tangani bagi pehak Kerajaan United Kingdom dan Kerajaan Malaysia; dan Kerajaan Malaysia hendaklah meminta persertaan Kerajaan Negeri Sabah, Sarawak atau Negeri Singapura, berkenaan dengan Kerajaan Malaysia menanda tangani Perjanjian itu sa-takat mana sharat2 Perjanjian itu mengenai tanggong-jawab2 atau kepentingan2 Kerajaan Negeri itu.

Perkara VIII

Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu, Kerajaan Borneo Utara dan Kerajaan Sarawak akan mengambil tindakan membuat Undang2, menjalankan kuasa atau Iain2 tindakan yang mustahak bagi melaksanakan jaminan2, pengakuan2 dan shor2 yang terkandong dalam Bab III dan Kembaran2 A dan B kapada Penyata Jawatan Kuasa Antara Kerajaan yang di-tanda tangani pada 27 haribulan Februari Tahun 1963, sa-takat mana jaminan2, pengakuan2 dan shor2 itu tiada di-laksanakan dengan isi2 kandongan yang tertentu dalam Perlembagaan Malaysia.

Perkara IX

Isi2 kandongan Kembaran J kapada Perjanjian ini berthabit pasaran bersama dan peratoran kewangan hendak-lah menjadi Perjanjian antara Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu dan Kerajaan Singapura.

Perkara X

Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu dan Kerajaan Singapura akan mengambil tindakan membuat Undang2 menjalankan kuasa atau Iain2 tindakan yang mustahak bagi melaksanakan atoran2 berkenaan dengan siaran radio dan television yang di-tetapkan dalam Kembaran K kapada Perjanjian ini sa-takat mana atoran2 itu tiada di-laksanakan dengan isi2 kandongan yang tertentu dalam Perlembagaan Malaysia.

Perkara XI

Perjanjian ini hendak-lah di-tanda tangani dalam bahasa Inggeris dan bahasa Melayu kechuali Kembaran2-nya ada-lah di-dalam bahasa Inggeris sahaja. Jika ada persalahan faham maka naskhah bahasa Inggeris hendak-lah di-gunakan.

BAGI MENYAKSIKAN Perjanjian ini, yang menanda tangan di-bawah ini dengan mendapat kuasa berbuat demikian, telah menanda tangan Perjanjian ini.

DI-PERBUAT di-London pada sembilan haribulan July, tahun 1963 sabanyak lima naskhah, satu naskhah daripada-nya hendak-lah di-simpan oleh tiap2 Pehak yang membuat Perjanjian ini.

Bagi pehak United Kingdom:
[HAROLD MACMILLAN]
[DUNCAN SANDYS]
[LANSDOWNE]

Bagi pehak Persekutuan Tanah Melayu:

[T. A. RAHMAN]
[ABDUL RAZAK]
[TAN SIEW SIN]
[V. T. SAMBANTHAN]
[ONG YOHE LIN]
[S. A. LIM]

Bagi pehak Borneo Utara:

[DATU MUSTAPHA BIN DATU HARUN]
[D. A. STEPHENS]
[W. K. H. JONES]
[KHOO SIAK CHIEW]
[W. S. HOLLEY]
[G. S. SUNDANG]

Bagi pehak Sarawak:
[P. E. H. PIKE]
[T. JUGAH]
[ABANG HAJI MUSTAPHA]
LING BENG SIEW
[ABANG HAJI OPENG]

Bagi pehak Singapura:

[LEE KUAN YEW]
[GOH KENG SWEE]

57 comments:

 1. Beri kuasa autonomi kepada Sabah supaya dapat mentadbir negeri sendiri seperti apa yang sudah termeterai dalam 20 Perkara.

  ReplyDelete
  Replies
  1. kita harus bersabar dan memang tidak senang mendapatkan kuasa autonomi.

   Delete
  2. Illegals are the biggest contributor of the poverty problem.

   Delete
  3. kalau ada kuasa autonomi, adakah keadaan sekarang akan berbeza?

   Delete
  4. Good question Mike. I doubt the situation would be any much different than now if Sabah has autonomy power.

   Delete
  5. But, hopefully i'm wrong. Sabah should be given its autonomy power.

   Delete
  6. Apakah unsur utama kemiskinan di Sabah? Pemimpin? Rasuah? Perjanjian 20 perkara? PATI?

   Delete
 2. perkara 20 adalah perkara yang boleh menjaga hak2 dan kepentingan Sabah, ia harus dilaksanakan sepenuhnya.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Harap hak orang sabah akan dipertahankan.

   Delete
  2. Indeed but somehow it has been politicized.

   Delete
 3. bersama kita perjuangkan perkara 20.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Perjuangan ini harus diteruskan agar hak rakyat di Sabah dapat dibela.

   Delete
  2. Harus juga kerajaan negeri memperjuangkan yang terbaik untuk rakyat.

   Delete
 4. telah banyak ditunjunkkan tapi kenalah menunggu kerajaan untuk mengambil perhatian tentang ini.

  ReplyDelete
  Replies
  1. seharusnya rakyat sabah yang patut mengambil perhatian akan perkara ini...kerajaan hanyalah sebagai medium..

   Delete
 5. Sabah rights should be prioritized.

  ReplyDelete
 6. perjanjian 20 perkara haruslah dilaksanakan dan ditunaikan sepenuhnya..

  ReplyDelete
 7. Personally I think Sabah is no longer the poorest state in the whole country. We are catching up actually. Thanks to the government efforts.

  ReplyDelete
 8. Hardcore poverty exist anywhere in the world, not just in Sabah.

  http://sabah-go-green.blogspot.com/

  ReplyDelete
 9. Even in Semenanjung, there are many hardcore poor as well. Sabah seems like the poorest because of the high number of illegal immigrants in the state.

  http://sabah-go-green.blogspot.com/

  ReplyDelete
 10. Tiada rekod Altantuya Shariibu masuk ke Perancis. Macam mana isu itu boleh timbul? Snegaja direka-reka?

  ReplyDelete
 11. Status kemiskinan harus diperbaiki dengan perancangan ekonomi yang lebih merancang dan berperingkat.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Harapkan pembangunan memasuki kawasan luar bandar yang masih mengalami masalah bekalan asas.

   Delete
 12. Rakyat juga harus berusaha untuk membaiki pendapatan.

  ReplyDelete
 13. PATI another root of the poverty. Thus, its needed to resolve soon.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Serahkan kes ini kepada kerajaan untuk menanggani melalui RCI.

   Delete
  2. the opposition was manipulating the World Bank's 2010 Malaysia Economic Monitor (MEM) Report that Sabah is the poorest State, for its own political interest and mileage.

   Delete
 14. Kerajaan persekutuan harus melihat sendiri mengenai perkara sebegini. Inilah yang memerlukan bantuan daripada kerajaan.

  ReplyDelete
 15. Kita percaya kerajaan akan serius menangani isu ini di Sabah. Tambahan lagi kita dapat lihat yang mana pelbagai peruntukkan dan pembangunan sedang membangun di Sabah untuk meningkatkan ekonomi penduduk Sabah itu sendiri.

  ReplyDelete
 16. Pembangunan dan projek SDC akan mengurangkan kadar kemiskinan.

  ReplyDelete
 17. Sabah tidak harus digelar negeri termiskin sedangakn sumber alam semulajadi yang cukup menjana pendapatan yang berterusan.

  ReplyDelete
 18. Sabah mempunyai Sumber yang banyak, dijangka Sabah mampun untuk jadi lebih maju.

  ReplyDelete
 19. melalui pelbagai usaha dan projek seperti SOGT dan SAMUR, ekonomi Sabah berpotensi untuk terus berkembang.

  ReplyDelete
  Replies
  1. harap usaha yang berterusan akan menjadikan ekonomi Sabah terus berkembang.

   Delete
 20. government’s poverty eradication aid must be complimented by the people’s strong desire to be removed from the grasp of poverty. Only then, can the government’s objective toward poverty eradication be met

  ReplyDelete
 21. pelagai usaha dibuat untuk meningkatkan ekonomi rakyat seperti bantuan 1Azam.

  ReplyDelete
 22. 10 tahun akan datang, isu yang sama tetap akan digunakan iaitu 'bank dunia mengesahkan Sabah negeri termiskin' sekiranya Pakatan masih membangkang.. itu saja la yang dipusing2 sekalipun negeri ini telah banyak berubah..

  ReplyDelete
 23. jika bank dunia cakap Sabah negeri terkaya, mesti akan ada suara2 sumbang mempertikaikan dengan menuduh kerajaan membayar bank duni untuk mengeluarkan kenyataan itu.. begitulah pembangkang di negara ini yang semakin hari semakin berkobar2 mahu mendapatkan jawatan kabinet persekutuan..

  ReplyDelete
 24. Sabah continued to record strong economic growth, with the services sector remaining the biggest contributor to its gross domestic product (GDP), according to the data gathered by the National Statistics Department (NSD).

  ReplyDelete
 25. The latest statistics published by the department showed the sector contributed about 50.4 per cent to Sabah’s overall GDP, followed by agriculture at 22.9 per cent, mining and quarrying 16.9 per cent, manufacturing 7.9 per cent and construction 1.4 per cent.

  ReplyDelete
 26. A census conducted by the department among 22,119 business entities in Sabah last year found 18,047 of them or 81.6 per cent were in the services sector.

  ReplyDelete
 27. NSD head Dr Abdul Rahman Hasan said this was in tandem with the country’s effort towards achieving a developed nation status, by emphasising on the shift to service-driven economy.

  ReplyDelete
 28. Based on the statistics, the country is heading in the right direction as underlined in the Economic Transformation Programme that aims to grow the services sector from 58 per cent in 2009 to 65 per cent by 2020.

  ReplyDelete
 29. A handout containing key statistics at the function showed Sabah recorded a steady increase in exports and trade balance over the last three years.

  ReplyDelete
 30. Last year, the state’s export value stood at RM49.4 billion with trade surplus of RM16.6 billion, a significant increase from RM37.2 billion exports and RM11.2 billion trade surplus recorded in 2009.

  ReplyDelete
 31. Palm oil represented the biggest chunk of Sabah’s exports in 2011 at 38.8 per cent, followed by crude petroleum at 32.88 per cent.

  ReplyDelete
 32. China was Sabah’s biggest export destination, importing RM10.9 billion worth of products or 22.1 per cent of the state’s exports last year, while Peninsular Malaysia remained the biggest exporter to Sabah accounting for RM15.75 billion or 48.1 per cent of the total imports.

  ReplyDelete
 33. Other positive indicator of Sabah’s economic health was the relatively low unemployment rate of 5.2 per cent that had remained stagnant despite increase in population.

  ReplyDelete
 34. The principal statistics on employment for last year showed that there were over 1.64 million people in the labour force in Sabah, a visible increase from almost 1.59 million in 2010 and 1.35 in 2009.

  ReplyDelete
 35. According to the statistics, there were only about 85,200 unemployed citizens in Sabah last year, a slight increase from the estimated 82,100 and 74,600 in 2010 and 2009 respectively.

  ReplyDelete
 36. Meanwhile, Sabah Statistics Department director, Norezan Wahid, when delivering a talk at the event, said Sabah recorded the biggest gross output in agriculture compared to other states in the country.

  ReplyDelete
 37. He said Sabah produced RM13.21 billion or 24.7 per cent of the total of RM53.45 billion agricultural output in Malaysia last year.

  ReplyDelete
 38. In the manufacturing sector, Sabah contributed RM34.1 billion or 4.1 per cent to the country’s total output, not including RM4.6 billion or 2.7 per cent in value-added products.

  ReplyDelete
 39. In the construction sector, the state recorded RM7.4 billion, equivalent to 8.1 per cent and the fifth highest in the country.

  ReplyDelete
 40. About 6.5 per cent of 591,137 organizations and business entities under the sub-sector category were also operating in Sabah, said Norezan.

  ReplyDelete
 41. Great post. I am a regular visitor of your web site and appreciate you taking the time to maintain the nice site. I will be a frequent visitor for a really long time. اجراءات الخلع في السعودية

  ReplyDelete